loader image

Política de Privacitat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que la formalització de qualsevol formulari existent en ÒSCAR SARDÀ o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a ÒSCAR SARDÀ perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporades al fitxer, responsabilitat de ÒSCAR SARDÀ, 43681835M.
Les dades dels Clients seran utilitzades per a comunicacions de ÒSCAR SARDÀ que pugui interessar a l’usuari, com realitzar la comanda, facturar els serveis i proporcionar-li la informació requerida. Mai se cediran les dades a tercers, amb l’excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb proveïdors de serveis encarregats del tractament. Per la simple visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal, ni queda obligat a facilitar-la. ÒSCAR SARDÀ es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per als fins indicats.

ÒSCAR SARDÀ presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.
Correspon als Clients l’actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d’alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals el Client haurà d’enviar un correu electrònic a art@oscarsarda.com amb l’assumpte “modificar dades”.
Per tant, el Client és responsable de la veracitat de les dades i ÒSCAR SARDÀ no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels clients. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, ÒSCAR SARDÀ ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

© Òscar Sardà · 2019 | Política de Privacitat

Designed by </Stilográfica> 

© Òscar Sardà · 2019 | Política de Privacitat

Designed by </Stilográfica>